Orlen Conferences

"Future Fuelled by Knowledge"

Jako największa firma w Europie Środkowo-Wschodniej chcemy inicjować debatę na najważniejsze tematy dotyczące naszego kraju oraz regionu Europy Środkowo – Wschodniej, zarówno w sferze gospodarczej, ekonomicznej, jak i społecznej. Jesteśmy przekonani, że tylko na drodze rzeczowej dyskusji można wypracować konkretne i praktyczne rozwiązania. Jako narodowy czempion obecny biznesowo na ponad 90 rynkach całego świata,  chcemy wykorzystać nasze doświadczenie oraz potencjał i przyczynić się do utrzymania pozycji Polski, jako ważnego partnera międzynarodowego.

W ramach tych działań organizujemy konferencje tematyczne i panele dyskusyjne, publikujemy przekrojowe raporty, przygotowywane przez ekspertów PKN ORLEN lub we współpracy z uznanymi ośrodkami badawczymi. Nasze panele dyskusyjne oraz autorskie publikacje na stałe zagościły na najważniejszych wydarzeniach gospodarczych, gdzie przedstawiciele biznesu i polityki, świata nauki oraz wybitni eksperci mogą rozmawiać  o największych wyzwaniach  współczesnego świata.

Nasze działania mają charakter długofalowy i są oparte na credo Koncernu „ORLEN. Napędzamy Przyszłość”. Wykorzystując ugruntowaną pozycję i rozpoznawalną markę, PKN ORLEN zamierza nadal angażować się w kolejne przedsięwzięcia, stawiając trudne pytania oraz poszukując na nie odpowiedzi będących drogowskazem dla wszystkich interesariuszy polskiej gospodarki.