Multimedia

FE w Krynicy 2016 - Bezpieczeństwo i nowe źródła zaopatrzenia Europy Środkowej w ropę w kontekście zmian na globalnym rynku naftowym