Multimedia

Panel dyskusyjny dla kobiet-menedżerek PKN ORLEN przy udziale autorytetów w obszarze biznesu i psychologii