Multimedia

EKF 2014 - Czy możliwa jest dalsza integracja polityczna UE oraz wzrost konkurencyjności gospodarki europejskiej bez zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego? - perspektywa krajowa