Wydarzenia

Tarnów pełen startupów. Forum Inwestycyjne zostało zdominowane przez młodych przedsiębiorców.

Tarnów pełen startupów. Forum Inwestycyjne zostało zdominowane przez młodych przedsiębiorców.

Tegoroczne Forum zgromadziło ponad 400 gości z kilkunastu krajów Europy i Azji – reprezentantów świata biznesu, polityki oraz nauki, twórców startupów, przedstawicieli największych firm doradczych, sektora IT i koncernów przemysłowych. W ramach jubileuszowego 10. Forum odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń − bloków tematycznych, paneli dyskusyjnych, wykładów i prezentacji.

Tradycyjnie Forum Inwestycyjne stało się też miejscem, gdzie twórcy startupów otrzymali szansę zaprezentowania swojego innowacyjnego pomysłu przed inwestorami i przedstawicielami dużego biznesu z Polski i zagranicy, zdobycia środków na rozwój swojego projektu oraz znalezienia inwestora dla jego realizacji. W trakcie 10. Forum Inwestycyjnego odbyły się prezentacje 70 startupów. Reprezentowały różne branże, od FinTech i aplikacji medycznych, poprzez robotykę, na systemach magazynowania kończąc.

W trakcie dwóch dni dyskusji poświęconych głównie innowacjom i rozwojowi polskiej myśli technologicznej nie zabrakło rozmów o kooperacji start-upów z dużym biznesem.

Czy jest możliwa współpraca startupów z korporacjami, jakie ryzyka mogą pojawić się przy takiej współpracy oraz czy jest szansa na nowe programy wspierające kooperację tych dwóch różnych światów? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukiwali uczestnicy debaty ,„Startup dla korporacji podwykonawca, konkurent czy ratunek?

Przedstawiciel zrzeszenia Aniołów Biznesu Robert Ługowski stwierdził, że startupy mogą być jednocześnie podwykonawcą, ratunkiem i konkurentem. W niektórych branżach (np. w branży finansowej) startupy mogą w krótkim czasie z podwykonawcy stać się konkurentem dla współpracującej korporacji. Ze względu na politykę stabilności i minimalizację ryzyka obowiązującą w korporacjach, współpraca ze startupami jest dość skomplikowana. Jednakże korzyści z niej płynące są warte podjęcia ryzyka i nowych inicjatyw. Startupy są w stanie nie tylko wnieść nowe podejście, ale także zastąpić dział badań i rozwoju.

Zdaniem Adama Czyżewskiego, Głównego Ekonomisty PKN ORLEN świat zmienia się bardzo szybko, a kultura innowacyjności jest nowym modelem rozwoju dla korporacji. W celu uzyskania przewagi w branży paliwowo-energetycznej PKN ORLEN coraz więcej inwestuje w technologię. Stworzono także platformę, na której startupy mogą zgłaszać swoje pomysły. Takie rozwiązanie może pomóc w nawiązaniu kontaktu między startupami, a korporacjami. Korporacje powinny dążyć do eliminacji wszystkich przeszkód jakie pojawiają się zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz. Efekty działania najlepiej wypracować za pomocą systemu learning by doing.

W opinii Filipa Gielecińskiego, Dyrektora Zarządzającego Posterscope POLAND dla jednych firm startup może stać się podwykonawcą, a dla innych ratunkiem. Współpraca pomiędzy korporacjami, a startupami wymaga obopólnej elastyczności. W zamian poszerza horyzonty zarówno jedynym, jak i drugim.

Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Jadwiga Lesisz przedstawiła z kolei programy, które wspomagają współpracę dużych firm i startupów, bo według Niej w Polsce wciąż takich rozwiązań brakuje.  

Wojciech Przybylski, Prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego podkreślił, że nie ma jednego modelu współpracy dla dużych firm i nie każda firma musi taką współpracę nawiązywać. Bardzo ważna jest komunikacja b2b, która może przyczynić się do rozwiązania kilku problemów naraz.

Podczas Forum odbyło się rozstrzygnięcie konkursu promującego najlepsze praktyki z dziedziny innowacji „Start- up Award”, którego PKN ORLEN był partnerem. Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski – organizator Forum w Tarnowie przyznał, że tegoroczna impreza była rekordowa. „W tym roku w naszym startupowym konkursie bierze udział 112 innowacyjnych firm, to o 100 proc. więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym” – mówił. Laureatowi Start-up Award 2017 – firmie SiDLY Care – Gratulujemy!

PKN ORLEN od kilku lat angażuje się w debatę publiczną na tematy ważne dla gospodarki i temat współpracy korporacji ze startupami zostanie podniesiony jeszcze kilkakrotnie przez przedstawicieli Koncernu podczas najważniejszych wydarzeń konferencyjnych w Polsce. 

Do góry