Wydarzenia

Przemysł i nauka chcą ściślej współpracować

Przemysł i nauka chcą ściślej współpracować

16 stycznia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się konferencja “Współpraca przemysłu i nauki - klucz do sukcesu”.

Organizatorem konferencji było Konsorcjum „Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski”, którego członkiem jest PKN ORLEN. Wydarzenie swoim patronatem objęły Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Energii. W konferencji wzięli między innymi udział przedstawiciele Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu RP, Wojewoda Lubelski, przedstawiciele Ministerstwa Energii, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Politechniki Warszawskiej oraz przedstawiciele firm – członków Konsorcjum.

W panelu pt. „Jaki jest najlepszy model współpracy przemysłu z nauką w polskich realiach” wziął udział Piotr Chełmiński, Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki, który podkreślił, że PKN ORLEN współtworzył fundamenty pod Konsorcjum „Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski”. Jednym z jego elementarnych celów jest budowanie platformy współpracy między nauką i przedsiębiorcami wraz z instytucjami otoczenia biznesu i administracją publiczną. Przedstawiciel PKN ORLEN zwrócił uwagę, że jako spółka giełdowa, musimy wydawać środki na badania i rozwój w sposób efektywny, optymalizując je w zakresie doskonałości operacyjnej czy utrzymania ruchu. Spółka współpracuje z wieloma uczelniami i ośrodkami naukowo-badawczymi. - To Ludzie są dla nas najważniejsi, czego potwierdzeniem są wartości, które stosujemy w praktyce – Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia i Niezawodność - podkreślił Piotr Chełmiński. Pozostali uczestnicy panelu – przedstawiciele Zarządów ENEA Operator, PGE Dystrybucja, Rektor Politechniki Warszawskiej -  zgodzili się, że wypracowanie i wdrożenie własnego, polskiego modelu współpracy nauki i biznesu będzie procesem długoletnim, który musi być oparty na wzajemnym zaufaniu oraz zrozumieniu priorytetów nauki i biznesu.

Na konferencji przedstawiony również został aktualny plan polskiego rządu dla obszaru współpracy przemysłu i nauki. Wojewoda Lubelski, dr hab. Przemysław Czarnek podkreślił, że działania rządu w obszarze współpracy biznesu i nauki biegną dwutorowo. Oprócz różnych mechanizmów i programów wsparcia innowacyjności w biznesie bardzo ważne jest ograniczanie barier administracyjnych, które zwyczajnie utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej. Z drugiej strony równie istotne jest wsparcie polskiej nauki i wprowadzenie zmian w jej finansowaniu tak aby funkcjonowała ona bardziej efektywnie. Dopiero prężny biznes i stojąca na wysokim poziomie nauka we wzajemnej współpracy dadzą efekt innowacji.

Przedstawiciele Grupy Azoty, PGE Dystrybucja, KGHM Polska Miedź, PGNIG i PKN ORLEN zaprezentowali również funkcjonujące w tych spółkach modele współpracy z nauką, dzięki którym innowacyjne rozwiązania mają szansę być efektywnie komercjalizowane. Przedstawiciele biznesu prezentując własne wdrożenia innowacyjnych projektów wspólnie podkreślali, że głównym celem jaki przyświeca ich działalności z zakresu badań i rozwoju jest budowanie przewag konkurencyjnych, które podnoszą poziom innowacyjności oferowanych przez nie produktów, usług i technologii. Na temat dobrych praktyk w relacjach przemysłu z nauką na przykładzie współpracy Grupy ORLEN z Politechniką Warszawską mówił Maciej Kropidłowski, Dyrektor Biura Rozwoju i Technologii. Politechnika Warszawska jest dla PKN ORLEN naturalnym partnerem, chociażby ze względu na lokalizację. Początek współpracy między Mazowieckimi Zakładami Rafineryjnymi i Petrochemicznymi w Płocku oraz Politechniką Warszawską sięga lat 70. XX wieku. W ostatnich latach podpisano dwie umowy między PKN ORLEN oraz Politechniką Warszawską i Filią Politechniki Warszawskiej w Płocku. Umowy potwierdzają wagę kooperacji oraz systematyzują dobre praktyki rozwoju innowacyjności między stronami. Współpracę tę można podzielić na cztery główne obszary odzwierciedlające możliwości wsparcia biznesu potencjałem uczelni, czyli praktyki i staże, koncepcje i analizy, prace badawcze oraz projekty B+R. Rocznie ponad 100 studentów i absolwentów odbywa staże i praktyki w PKN ORLEN, realizowanych jest ponad 60 prac badawczych, koncepcji i projektów oraz ponad 10 prac dyplomowych. Współpraca tworzy możliwość synergii, dzięki której zarówno dla PKN ORLEN jak uczelni pojawia się szansa wzmocnienia pozycji w swoich sektorach działalności.

Konferencji towarzyszyła prezentacja publikacji Konsorcjum „Współpraca przemysł – nauka. Dobre praktyki. Współautorem publikacji przedstawiającej zderzenie punktu widzenia praktyków i naukowców jest między innymi PKN ORLEN.
„ (…) Ogłoszona przeze mnie strategia dla polskiej nauki za jeden z głównych filarów obrała partnerstwo z biznesem i komercjalizację nauki. Te dwa obszary ludzkiej działalności muszą się nawzajem przenikać, ubogacać, czerpać z unikatowych doświadczeń. Widzę w tej współpracy najlepszą odpowiedź na wątpliwości, które wysuwają niektórzy wobec finansowania innowacyjnych rozwiązań. To prawda – ryzyko jest nieodłącznym elementem każdej nowej idei, bez podjęcia prób nie byłby możliwy rozwój ani w nauce, ani w gospodarce. Obawy przed nim są jednak zrozumiałe i tu z pomocą przychodzi współpraca tych dwóch obszarów. Nauka dostarcza niezbędnej bazy teoretycznej, która może zostać poddana ocenie z praktycznego punktu widzenia, ukonkretnienia przez ekspertów z dziedziny biznesu. W tym przedsięwzięciu nie ma przegranych. (…)” – napisał w liście gratulacyjnym stanowiącym wstęp do tej publikacji Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konsorcjum przemysłowo-naukowe „Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski” powstało z inicjatywy Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Lublinie w 2014 r. W jego skład wchodzą: Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Fundacja Instytut Badań ADR „Prawo i Gospodarka”, Grupa Azoty S.A., Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, KGHM Polska Miedź S.A., Kredyt Inkaso S.A., PGE Dystrybucja S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Port Lotniczy Lublin S.A., Union Investment TFI S.A., Urząd Dozoru Technicznego, Wolf Theiss Kancelaria Prawna w Warszawie. Celem Konsorcjum jest podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez budowanie sprawnego systemu gospodarczego i relacji społecznych na wartościach chrześcijańskich i etyce; tworzenie platformy współpracy między nauką i przedsiębiorcami wraz z instytucjami otoczenia biznesu i administracją publiczną; prowadzenie eksperckich analiz przez zespół ekspertów w ramach Think Tanku „Bezpieczeństwo gospodarcze Polski. Instytut dialogu i analiz prawno-gospodarczych” i kształcenie na potrzeby gospodarki.

Do góry