Wydarzenia

Nowy model inwestycji w energetyce

Nowy model inwestycji w energetyce

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego państwa  wymaga ogromnych inwestycji w moce wytwórcze, infrastrukturę. O nowym modelu inwestycji w energetyce dyskutowano podczas  odbywającego się w Katowicach  Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Polska energetyka jeszcze przez wiele lat  będzie opierała się na węglu. Ale też zgodnie z globalnym trendami w tzw. miksie energetycznym będzie rosnąć udział odnawialnych źródeł energii. Nie jest też tajemnicą, że energetyka konwencjonalna wymaga nowych inwestycji, a te ogromnych środków. Kryzys na rynkach finansowych, którego skutki odczuwalne są do dziś, spowodował zwiększenie ostrożności banków  w udzielaniu kredytów, dlatego przedsiębiorstwa muszą szukać  alternatywnych form finansowania swoich projektów. – Polska jest wyspą inwestycyjną w moce wytwórcze. Ale w przypadku dużych inwestycji infrastrukturalnych mówimy o cyklach zwrotu, które idą nieraz w dziesiątki lat, w związku z tym ryzyko jest bardzo duże – podkreślił uczestniczący w panelu „Nowy model inwestycji w energetyce”,  Mateusz Kondraciuk, dyrektor Energy Management z Siemens Polska.

 W relatywnie dobrej sytuacji są wielkie polskie koncerny, które dysponują dostępnymi środkami.  – PKN ORLEN jest drugim pod względem wielkości inwestorem w polskim sektorze energetycznym – podkreślił Marcin Wasilewski, Dyrektor Wykonawczy  ds. Energetyki w PKN ORLEN. Własnymi siłami koncern m. in. realizuje  projekt elektrociepłowni we Włocławku. Podobny model finansowania stosowany jest przy  budowie elektrociepłowni w Płocku. Zdaniem Wasilewskiego Inwestorzy będą jednak  musieli pozyskać środki zewnętrzne do sfinansowania co najmniej części planowanych inwestycji. Na rynku krajowym i zagranicznym dostępny  jest szeroki wachlarz  instrumentów finansowych. 

Według Tadeusza Zwierzyńskiego, wiceprezesa zarządu PERN,  na tempo realizacji projektów wpływają ograniczenia administracyjne. Podkreślił, że pozyskanie wymaganych dokumentów i pozwoleń zajmuje zbyt dużo czasu.  Przeszkodą są rodzaje gruntów i ich struktura własności.

Pozytywne zmiany zapowiedział Andrzej Kaczmarek, prezes zarządu PSE Inwestycje S.A. – Zdejmujemy część ryzyk  projektowych z firm wykonawczych, a do tego dajemy im przejrzystą strukturę, harmonogram i realny budżet danej inwestycji. Projekty będą realizowane metodą, która zapewnia transparentność, elastyczność, jasne zasady i standardy, łatwiejszy monitoring ryzyk i możliwość ich zaadresowania na wczesnym etapie oraz efektywniejszy nadzór  – powiedział  Kaczmarek. Według niego patologią rynku jest finansowanie umów przez wykonawców i ten model należy zmienić.

Zdaniem Marcina Wasilewskiego z PKN ORLEN,  przełożenie na inwestycje w energetyce ma m.in. realizowana przez Unię Europejską  polityka klimatyczna.– W ciągu najbliższych lat udział OZE będzie się zwiększał – powiedział Wasilewski. Ważna jest również digitalizacja, czyli wykorzystanie  komputerów do lepszego użytkowania aktywów.

Źródło: Gazeta Polska Codziennie

Do góry