Wydarzenia

Innowacje w energetyce

Innowacje w energetyce

Polska energetyka wymaga modernizacji, której przeprowadzenie nie będzie możliwe bez wprowadzania innowacji technologicznych. O tym, jak to robić, dyskutowano podczas panelu „Innowacje oraz sektor badawczo-rozwojowy w energetyce", zorganizowanego w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Nowoczesne technologie będą decydowały o konkurowaniu Europy z innymi regionami świata, znacznie bardziej zasobnymi w surowce energetyczne. A nie jest tajemnicą, że w Polsce zagadnienia związane z dziedziną badań i rozwoju, czyli fundamentem tworzenia nowych technologii, nie były przez lata doceniane. Teraz to się zmienia. Jednak trzeba pamiętać, że do wprowadzenia innowacji technologicznych potrzeba nieraz kilku, czasem kilkunastu lat badań. Dlatego już dzisiaj konieczne jest wypracowanie mechanizmów wsparcia projektów badawczych i rozwiązań innowacyjnych, a także wskazanie źródeł finansowania nieraz bardzo kosztownych projektów.

Nowoczesna gospodarka nie może rozwijać się bez innowacyjności. I to właśnie innowacje bardzo często decydują o sukcesie. Świadczy o tym przywołany podczas panelu przykład Elona Muska, który dzięki swoim nowatorskim pomysłom, takim jak samochód Tesla, zdobył fortunę. Ale też z drugiej strony wiele projektów, których prowadzenie pochłonęło ogromne pieniądze, nie przyniosło spodziewanych rezultatów. Trudno zatem się dziwić, że np. wielkie państwowe spółki energetyczne podchodzą do udziału w obarczonych dużym ryzykiem przedsięwzięciach innowacyjnych z dużą ostrożnością. - Czy sektor regulowany powinien wchodzić w ryzykowne przedsięwzięcia? Nie powinien. Ale to nie znaczy, że ma takowe odrzucać. W regulacjach powinny się znaleźć elementy zachęcające do innowacji, ale nie powinniśmy z tego robić głównego źródła dochodów - mówił uczestniczący w debacie Maciej Bando, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Regulacje hamują rozwój

O regulacjach, które często blokują innowacje, mówił Łukasz Kroplewski, wiceprezes zarządu ds. rozwoju w PGNiG SA. Jedną z takich regulacji jest prawo zamówień publicznych. - Wszyscy mamy świadomość, że prawo zamówień publicznych stanowi pewien problem. Jeśli nie wprowadzimy pewnych zmian, to nie będziemy konkurencyjni w skali globalnej - podkreślił Kroplewski. W Grupie PGNiG prowadzonych jest obecnie ok. 150 projektów innowacyjnych. - Sami nie jesteśmy w stanie ich prowadzić, dlatego współpracujemy m.in. ze start-upami. Dobrze rozwijamy też działalność innowacyjną pracowników - poinformował Kroplewski.

Większą elastycznością w planowaniu projektów innowacyjnych mogą wykazać się firmy prywatne. - Wejście do firmy prywatnego inwestora pozwala szybciej wdrażać projekty. Jest wsparcie w akceptacji wyższego poziomu ryzyka projektu - powiedział Leszek Hołda, członek zarządu spółki PKP Energetyka, której właścicielem jest jeden z największych funduszy inwestycyjnych na świecie - CVC Capital Partners. PKP Energetyka jest dostawcą energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sieci trakcyjnej PKP PLK , a także utrzymuje i modernizuje urządzenia elektryczne trakcji kolejowej. Specjalizuje się także w usługach elektroenergetycznych. - Możemy być wehikułem rozwoju innowacyjności w sektorze kolejowym i elektroenergetycznym - zaznaczył Hołda.

W stronę większej efektywności

Na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań stawia też spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne. - Innowacje powodują spadek kosztów funkcjonowania rynku energii. Z naszego punktu widzenia istotne jest to, że zwiększają bezpieczeństwo i oszczędzają koszty przesyłu energii - stwierdził Bartosz Kwiatkowski, dyrektor Centrum Kompetencji Zaawansowane Technologie w PSE Innowacje Sp. z o.o. - Dzięki czwartej rewolucji przemysłowej jesteśmy w stanie znacząco obniżyć koszty produkcji. Dlatego Siemens przeznacza 5-6 proc. przychodów na działalność badawczo- -rozwojową - poinformował Grzegorz Należyty, członek zarządu Siemens Sp. z o.o., dyrektor generalny Power Generation. Jego zdaniem szczególnie istotne są projekty związane efektywnością energetyczną, sztuczną inteligencją, digitalizacją, elektromobilnością.

Projektami związanymi z elektromobilnością zainteresowany jest także PKN Orlen. Oprócz tego, jak poinformowała Katarzyna Sobótka-Demianowska, kierownik w Zespole Przygotowania Projektów Energetycznych PKN Orlen, największy polski koncern paliwowy skupia się obecnie na poszukiwaniu nowatorskich rozwiązań w dziedzinie fotowoltaiki oraz magazynowaniu energii.

Fotowoltaika jest też w centrum zainteresowania dużo mniejszej firmy od Orlenu, jaką jest Saule Technologies, której obecnym celem jest opracowanie nowatorskiej technologii wykorzystania perowskitu w produkcji baterii słonecznych. Perowskity mają dużą szansę, by zastąpić krzem w ogniwach słonecznych, co znacznie obniżyłoby koszt produkcji baterii słonecznych. - Linia prototypowa produkcji folii perowskitowych może już ruszyć pod koniec przyszłego roku - zapowiedział Artur Kupczunas, wiceprezes Saule Technologies, prezes Bridge One Sp. z o.o. Spółka Saule Technologies zatrudnia 20 naukowców z 8 krajów świata.

Klimat ma zawsze rację

Michał Ajchel, wiceprezes rynku energii w Schneider Electric Polska Sp. z o.o., zwrócił uwagę na to, że myśl innowacyjna pojawia się u klientów, którzy mają pewne oczekiwania i potrzeby. - Dlatego wspólnie z odbiorcami staramy się sprawdzić, czy proponowane przez na nowe rozwiązania dobrze funkcjonują, czy też można je jeszcze poprawić. Ważne jest też wpasowanie się w trendy globalne, takie jak dekarbonizacja, digitalizacja, decentralizacja (tzw. 3D) - powiedział Ajchel. - Na innowacyjność patrzymy z dwóch stron: wewnętrznej i zewnętrznej. Obok własnej działalności badawczej współpracujemy też z uczelniami, jednostkami naukowymi, mamy podpisanych parę umów ramowych. Zorganizowaliśmy też konkurs międzynarodowy w celu znalezienia innowacyjnych rozwiązań - powiedziała Katarzyna Sobótka-Demianowska z PKN Orlen.

Wzrost zainteresowania polskich firm projektami innowacyjnymi widzi Leszek Hołda z PKP Energetyka. - I co ciekawe, w ostatnim czasie dużą aktywność w działalności innowacyjnej przejawiają spółki skarbu państwa - zauważył Hołda. Ale szybsze wdrożenie w Polsce innowacyjnych rozwiązań technologicznych w energetyce będzie trudne bez wykorzystania doświadczeń zagranicznych. - Unia Europejska musi budować wspólny dorobek innowacji. Powinniśmy się dzielić osiągnięciami naukowymi wewnątrz Unii, wspierać transgraniczną wymianę technologii i międzynarodowe programy badawcze. Dlatego w Parlamencie Europejskim działamy na rzecz skłonienia państw członkowskich do wspólnej pracy, której efekty będą lepsze niż w przypadku pracy indywidualnej - powiedział Morten Helveg Petersen, wiceprzewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego.

Żródło: Gazeta Polska Codziennie

Do góry