Wydarzenia

Geosfera 2017 z udziałem ORLEN Upstream

Geosfera 2017 z udziałem ORLEN Upstream

Jubileuszowa X. edycja Geosfery odbyła się w dniach 20-23 kwietnia 2017 roku w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG) w Chęcinach. Koncepcja organizacji warsztatów narodziła się w 2008 roku, jako wspólna inicjatywa kół naukowych działających na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Warsztaty od lat poszerzają wiedzę uczestników o zagadnienia w zakresu geofizyki stosowanej oraz geologii. Ponadto pozwalają na zapoznanie się ze specyfiką firm z branży oraz umożliwiają studentom prezentację badań i osiągnięć naukowych. Nieodłącznym elementem Geosfery są badania terenowe przy użyciu specjalistycznego sprzętu, rozwijające kompetencje praktyczne uczestników. Wydarzenie to jest wielopoziomową platformą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy studentami, jak również pozwala im na nawiązywanie międzyuczelnianych kontaktów i współpracy. 

Tegoroczną edycję konferencji zorganizowała studencka sekcja organizacji branżowej AAPG afiliowana przy Uniwersytecie Warszawskim (University of Warsaw student chapter of AAPG) wraz z Kołem Naukowym Geofizyków Uniwersytetu Śląskiego PREM, a odbyła się pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Warszawskiego. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 130 studentów reprezentujących kierunki geofizyczne uczelni z całej polski.

Tradycyjnie program wydarzenia podzielony został na 4 główne segmenty naukowe. Pierwszego dnia, podczas trwania sesji studenckiej, uczestnicy mieli możliwość wysłuchania, przygotowanych przez ich kolegów i koleżanki, 13 prezentacji prowadzonych obecnie badań naukowych. Najlepszym referatem, według jury, okazała się praca Dariusza Dziubackiego z AGH w Krakowie, zatytułowana „Badania georadarowe Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku”.

Drugiego dnia konferencji studenci mieli okazję zgłębiać wiedzę na warsztatach specjalistycznych prowadzonych przez partnerów. Zdecydowanie największą popularnością cieszyły się zajęcia przygotowane przez specjalistów z ORLEN Upstream pt. „Petrofizyka. Interpretacja pomiarów geofizyki otworowej”. Miejsca na nie rozeszły się wśród studentów w ciągu 15 minut. Przedstawiciele Spółki, mieli również okazję przybliżenia studentom specyfiki i bieżących działań operacyjnych ORLEN Upstream.

Zwieńczeniem drugiego dnia była sesja posterowa, w ramach której 7 studentów omówiło swoje projekty badawcze realizowane na uczelniach macierzystych w ostatnim czasie. Najciekawszy, zdaniem jury, poster nosił tytuł „Wykorzystanie tomografii elektrooporowej do wykrywania pustek w skałach metamorficznych na przykładzie Sztolni Walimskich” –  opracowała go Magdalena Mita z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Tegoroczną Geosferę zakończyły zajęcia terenowe. Blisko 8 godzinne badania prowadzone z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu umożliwiały nie tylko praktyczne sprawdzenie swoich umiejętności, ale również analizę komputerową pozyskanych danych.

ORLEN Upstream, Partner Merytoryczny X. Ogólnopolskich Warsztatów Geofizycznych GEOSFERA 2017, poza zaangażowaniem merytorycznym w wydarzenie, zorganizował w Chęcinach stoisko informacyjne, na którym przedstawiciele firmy prezentowali potencjalne ścieżki rozwoju w Spółce. Pomóc w zrobieniu pierwszego kroku miała tegoroczna 7. edycja programu stażowego „Krok do Kariery”, do którego nabór upłynął z końcem kwietnia. W kolejnych tygodniach z wybranymi kandydatami prowadzone będą rozmowy rekrutacyjne, zaś od lipca do września w warszawskiej siedzibie ORLEN Upstream zagości kilkunastu najlepszych studentów. Na wyróżnionych podczas Geosfery 2017, przez konferencyjne jury, studentów czekała także miła niespodzianka – otrzymali oni vouchery na rozmowy kwalifikacyjne do tegorocznej edycji programu stażowego ORLEN Upstream. Gratulujemy! 

Do góry