Orlen Conferences

"Future Fuelled by Knowledge"

Future Fuelled by Knowledge - Przyszłość zasilana wiedzą to autorski projekt PKN ORLEN, zapoczątkowany w 2010 roku. Jako największa firma w Europie Środkowo-Wschodniej chcemy inicjować debatę na najważniejsze tematy dotyczące naszego kontynentu, zarówno w sferze gospodarczej, ekonomicznej, jak i społecznej. Jesteśmy przekonani, że tylko na drodze rzeczowej dyskusji można wypracować konkretne i praktyczne rozwiązania. Jako lider w regionie i firma prowadzącą działalność operacyjną na czterech rynkach europejskich, chcemy wykorzystać nasze doświadczenie oraz potencjał i przyczynić się do utrzymania pozycji Polski, jako ważnego partnera dla krajów Wspólnoty Europejskiej.

W ramach Future Fuelled by Knowledge organizujemy konferencje tematyczne i panele dyskusyjne, publikujemy przekrojowe raporty eksperckie, przygotowywane we współpracy z uznanymi ośrodkami badawczymi. Konferencja 1990 - 2010 -2030: Ile państwa w rynku, ile rynku w państwie. Doświadczenia i perspektywy rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki była pierwszym wydarzeniem zorganizowanym w ramach cyklu. Jubileusz 20-lecia od rozpoczęcia głębokich przemian rynkowych w Europie Środkowo-Wschodniej był doskonałym momentem, aby zastanowić się nad wpływem relacji państwo-rynek na odporność gospodarki na kryzys, a także na jej dynamiczny rozwój w ciągu najbliższych dekad.

W ciągu sześciu lat istnienia projektu Future Fuelled by Knowledge, PKN ORLEN zrealizował nie tylko szereg działań autorskich, ale także uczestniczył we wszystkich najważniejszych konferencjach w kraju. Nasze panele dyskusyjne i raporty na stałe zagościły m.in. na Forum Ekonomicznym w Krynicy, Europejskim Forum Nowych Idei oraz Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie. Podczas zorganizowanych przez nas dyskusji wybitni eksperci i przedstawiciele biznesu z całego świata mieli okazję porozmawiać na kluczowe i strategiczne tematy, jak np. wpływ regulacji europejskich na gospodarki i innowacyjność krajów członkowskich, przyszłość europejskiego modelu społecznego, czy znaczenie potencjalnego wydobycia ze złóż niekonwencjonalnych na rozwój naszego kraju. Analizie poddaliśmy również takie obszary jak trójstronne relacje między Polską, Czechami a Niemcami i scenariusze dla europejskiej i polskiej energetyki w kontekście rozwoju zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Łącznie wydaliśmy już 8 zeszytów z serii Future Fuelled by Knowledge, z których każdy nie tylko w sposób kompleksowy i pogłębiony omawia dane zagadnienie, ale jak pokazało kilka lat doświadczeń, inspiruje do pogłębionej debaty publicznej.  

Future Fuelled by Knowledge jest przedsięwzięciem długofalowym, zorientowanym na konsekwentne wspieranie debaty publicznej. Dlatego wykorzystując ugruntowaną pozycję i rozpoznawalną markę, PKN ORLEN zamierza nadal angażować się w kolejne przedsięwzięcia, stawiając trudne pytania oraz poszukując konkretnych odpowiedzi i kompleksowych rozwiązań.