Orlen Conferences

BLOG

Adam Czyżewski

Adam Czyżewski

Dr Adam B. Czyżewski  od 2007 roku jest Głównym Ekonomistą w PKN ORLEN. Specjalizuje się w przemianach globalnego sektora energii pod wpływem polityk gospodarczych oraz rewolucyjnych innowacji.

Newsletter

  • Wybierz kategorie:
  • Proszę czekać...

NOWY WPIS

09.102017

Jaka będzie przyszłość ropy naftowej?

W 1980 roku zasoby ropy naftowej w złożach miały wystarczyć na 30 lat. W ubiegłym roku szacowano je już na 70 lat. Oznacza to, że światowe zasoby ropy rosną szybciej, niż wydobycie. Czy zatem aktualne jest powiedzenie, że „era kamienia łupanego nie skończyła się z powodu braku zasobów kamienia i era ropy naftowej skończy się długo wcześniej niż na świecie skończy się ropa”?

Więcej >

Więcej